skip to Main Content

Nieuwsarchief

03okt 21

Update parkeren in Park Veursehout

In het Vlietnieuws van 28 augustus j.l. werd door wethoudster van Eekelen bekend gemaakt dat er een nieuwe parkeerenquête zal worden uitgevoerd, omdat de reeds uitgevoerde enquêtes geen duidelijke richting te zien gaven voor het vervolgtraject. Het gevolg hiervan is dat eventuele uitkomsten c.q. vervolgstappen pas genomen zullen worden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, dus waarschijnlijk pas later in dat jaar zullen kunnen worden geëffectueerd. Dit alles kwam voor het bestuur als een uiterst onaangename verrassing, de verwachting was dat voor de te nemen maatregelen reeds in dit jaar stappen zouden worden gezet. De aankomende herfst- en winterperiode met…

Lees meer
15jul 21

Zomer update activiteiten bestuur

De afgelopen periode heeft het bestuur van het Platform zijn aandacht met name gericht op de ontstane situatie na de opening van de Westfield Mall. De belangrijkste zaken zijn hieronder weergegeven. Vervolggesprekken met vertegenwoordigers van gemeente en Mall (URW), waar reeds regelmatig overleg mee werd en wordt gevoerd, hebben plaatsgevonden. Deze concentreerden zich o.m. op de bereikbaarheid van Park Veursehout, de parkeeroverlast door auto’s van Mall-bezoekers, het plaatsen van elektrische huurscooters in de wijk en mogelijke extra milieuverontreiniging door het toegenomen autoverkeer. Allen zaken die de leefbaarheid van de wijk negatief beïnvloeden. Bereikbaarheid van Park Veursehout (en de Mall uiteraard)…

Lees meer

Aangepast op 3 december 2021

Back To Top