Opheffing vereniging Platform Park Veursehout

Drie jaar geleden werd de vereniging Platform Park Veursehout opgericht door een aantal VvE’s in Park Veursehout, de huurdersvereniging en een institutionele belegger. Doelstelling met name gericht om de directe en indirecte verkeersoverlast voor Park Veursehout van bezoekers aan de Mall of The Netherlands, voor zover en waar mogelijk, te mitigeren. Daarbij speelde en speelt uiteraard het nu nog steeds uitgestelde Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de aanpassingen van A-4 en N-14 ook een grote rol. Door het bestuur van het Platform is overigens ook op dit OTB formeel gereageerd naar Rijkswaterstaat middels een zogenaamde zienswijze.

In de afgelopen drie jaar hebben frequent overleggen met onder meer de gemeente Leidschendam-Voorburg en Unibail Rodamco Westfield, eigenaar van de Mall, plaatsgevonden om onder andere overlast nu en in de toekomst voor Park Veursehout zoveel mogelijk te benoemen en waar mogelijk te verminderen.
Er zijn resultaten geboekt, zowel zichtbaar als onzichtbaar of wordt nog aan gewerkt, maar het is een lang (mede door het uitstel van het OTB), complex en moeizaam traject. Kortom, het is dan ook zeker nog niet opgelost of afgewikkeld.
Voortgang en andere zaken hierover heeft U regelmatig in onze updates op de website kunnen lezen.

Toch heeft het Platform haar werkzaamheden moeten staken.
Twee van de drie bestuursleden leggen om persoonlijke, zakelijke en formele redenen (de organisatie van één van de leden van de vereniging is opgeheven) hun bestuursfunctie neer. Daar het bestuur deze situatie heeft zien aankomen heeft zij in de afgelopen maanden aan de leden van de vereniging meerdere verzoeken tot vervanging van deze bestuursleden gedaan. Dit heeft helaas niet geresulteerd in een nieuwe voorzitter en penningmeester.

In de recente Algemene Ledenvergadering hebben de leden daarom moeten besluiten tot opheffing van de vereniging over te gaan. De feitelijke activiteiten van de vereniging zijn dan ook recent formeel gestaakt en de afwikkeling van de opheffing vindt nu plaats.

Het bestuur