skip to Main Content
Lidmaatschap van Park Veursehout Leidschendam

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Platform Park Veursehout staat open voor organisaties en/of samenwerkingsverbanden van eigenaren en/of bewoners van woningen in Park Veursehout vanaf 20 woningen. Dit laatste is om een goede slagvaardigheid te kunnen waarborgen.

Geïnteresseerde partijen, die nadere informatie zoeken of lid willen worden van het Platform Park Veursehout, kunnen hiervoor contact opnemen met het secretariaat:
secretariaat@parkveursehout.nl.

De huidige leden zijn Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund N.V.,  de Verenigingen van Eigenaars van de appartementencomplexen Buizerdlaan (Grote Buizerd), Fuutlaan, Karekietlaan en IJsvogellaan en de Huurdersvereniging Park Veursehout. Tezamen vertegenwoordigen zij reeds meer dan 60% van alle woningen uit de wijk. Maar hoe meer leden, des te groter het draagvlak en de slagkracht van Platform Park Veursehout.

Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie voor het komende jaar vastgesteld. De contributie voor 2021 bedraagt € 250,– per lid.

Het Platform Park Veursehout heeft geen winstoogmerk, het bestuur werkt belangeloos.

Aangepast op 16 juli 2021

Back To Top