skip to Main Content
Park Veursehout Leidschendam Plaat Ellerman

Het Platform

In januari 2020 werd op initiatief van een aantal belanghebbende organisaties en bewoners  van Park Veursehout (beleggers, VvE’s/bewoners, huurders) de vereniging Platform Park Veursehout opgericht.

Aanleidingen hiertoe zijn onder meer de voorgestelde infrastructurele aanpassingen van het omringende wegennet en de mogelijke gevolgen hiervan voor de bereikbaarheid van de wijk en de verwachte parkeerproblematiek in Park Veursehout, zeker op drukke momenten, door de komst van de Westfield Mall of the Netherlands. Maar ook andere toekomstige zaken op milieu- en energiegebied zullen in de toekomst een meer collectieve aanpak verlangen.

Doelstelling van het Platform is dan ook om dergelijke gemeenschappelijke zaken met betrekking tot het woongenot en woonbezit gezamenlijk in plaats van individueel aan te pakken.

Het huidig bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter Rob Kuiper
Secretaris Linda Vervloed
Penningmeester Thea van Lankvelt-van Zee

De vereniging Platform Park Veursehout staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage onder nummer 77118340.

Aangepast op 17 januari 2022

Back To Top