skip to Main Content
Berichten van platform Park Veursehout Leidschendam

Berichten

11feb 21

Ondanks Corona hebben in 2021 alweer de nodige activiteiten door het bestuur plaatsgevonden. Er zijn besprekingen geweest met zowel de gemeente als met URW (Unibail Mall of the Netherlands). Deze besprekingen vinden overigens regelmatig en in een goede sfeer plaats. Tegenwoordig vaak noodgedwongen helaas via Microsoft Teams.

De Mall of the Netherlands zal op 18 maart a.s. officieel opengaan. Tot nu toe is, ondanks Corona, ca. 90% van de winkelruimte verhuurd. Er wordt niet verwacht dat al deze winkels dan hun inrichtingswerkzaamheden zullen hebben verricht. Dit zal de komende maanden nog wel wat voeten in de aarde hebben. Daarnaast is onbekend wat de Coronamaatregelen tegen die tijd in zullen houden. Wel is verzocht om waar mogelijk overlast voor Park Veursehout te vermijden. De vinger wordt aan de pols gehouden.

De gemeente heeft op verzoek van het Platform parkeertellingen (overdag en ’s nachts) in Park Veursehout laten uitvoeren. We wachten nog op de resultaten hiervan. Verder zal de Gemeente een grootschalig parkeeronderzoek in de wijdere omgeving doen. De uitnodiging hiervoor komt deze maand bij bewoners in de bus. Doe mee!  Informatie voor besluitvormers in deze is heel belangrijk!

Tevens heeft, na overleg met het Platform, de gemeente sensoren in het wegdek laten plaatsen om de in- en uitgaande verkeersstromen in Park Veursehout te kunnen meten. Uiteraard wordt bij dit alles in acht genomen dat de huidige situatie niet een reflectie is van normale toekomstige verkeerstromen.

Van Rijkswaterstaat is nog geen reactie op het door het Platform ingediende zienswijze ontvangen. Deze wordt pas in april/mei (volgens planning)  verwacht. Overigens is recent medegedeeld dat de aanleg van de tunnels vooralsnog voor 2 jaar is uitgesteld (planning start 2025).

Het Platform heeft de gemeente verzocht de door Stichting Duurzaam LV verzochte beplanting met extra bomen o.m. aan de Heuvelweg (tussen het parkeerdek en de IJsvogellaan), gelet op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen, niet te laten uitvoeren. Ook stelt het Platform voor, alvorens een besluit hiertoe genomen zou worden, overleg met bewoners en eigenaar van het appartementencomplex aan de Ransuillaan te voeren om hun visie in deze mee te nemen.

Aangepast op 11 februari 2021

Back To Top