skip to Main Content

Update parkeren in Park Veursehout

In het Vlietnieuws van 28 augustus j.l. werd door wethoudster van Eekelen bekend gemaakt dat er een nieuwe parkeerenquête zal worden uitgevoerd, omdat de reeds uitgevoerde enquêtes geen duidelijke richting te zien gaven voor het vervolgtraject. Het gevolg hiervan is dat eventuele uitkomsten c.q. vervolgstappen pas genomen zullen worden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, dus waarschijnlijk pas later in dat jaar zullen kunnen worden geëffectueerd.

Dit alles kwam voor het bestuur als een uiterst onaangename verrassing, de verwachting was dat voor de te nemen maatregelen reeds in dit jaar stappen zouden worden gezet. De aankomende herfst- en winterperiode met de bijbehorende feestdagen zullen zonder beperkende/corrigerende maatregelen een enorme parkeeroverlast  gaan inhouden voor Park Veursehout.

Het bestuur heeft haar bezwaren hierover aan de gemeente kenbaar gemaakt en als gevolg daarvan een onderhoud gehad met de projectleider van de door de wethoudster aangestelde Task force. In het gevoerde overleg is dit, mede met andere infrastructureel gerelateerde zaken, verder besproken. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat in het feestweekeinde van de Mall, parkeren in Park Veursehout door winkelend bezoek werd ontmoedigd door controles bij de entrees van de wijk. Het bestuur gaat er van uit dat dit ook bij komende piekmomenten op dezelfde wijze zal worden gehandhaafd en zullen de vinger aan de pols houden.

Met de Task Force is afgesproken dat op frequente wijze overleg zal blijven plaatsvinden.

Aangepast op 24 december 2021

Back To Top